Select Page
เชิญชวน คุณครู ผุ้ปกครอง และผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ “ภัยทำลายสมองของเด็กวัยเรียน”
เรื่อง
“หยุดนักเรียนจากเหยื่อบุหรี่-กัญชา”
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.30-13.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมใน Zoom
หรือติดตามใน FB Live ในวัน-เวลา อบรม ฯ ได้ครับ