Select Page

📢ขอเชิญพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ
ส่งบุตร หลาน ของท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้
“ศาลายาเมืองมหาสนุก”
📍ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2566
☎️สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
คุณมาริสา นิ่มกุล โทร 0970213737 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คุณศุภรดา เกษร โทร 0924145296 (ในวันและเวลาราชการ)
สนใจสมัครได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW2HlCt2VxSm2bB-CEXu6ir6Ru1RAz1cHApuiSrsnmIkEsYg/viewform(ปิดรับสมัคร)