Select Page

ขอเชิญ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจ
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
“การดูแลจากวันต้นของชีวิต สู่การเติบโตอย่างสมบูรณ์
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.16.00 น.

สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092-414-5296 (ในวันและเวลาราชการ)