Select Page

Checkinmuseumthailand

พบกับรายการ CHECK IN MUSEUM THAILAND
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.05 น. ทางช่อง NBT 2HD
เริ่ม 5 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปนะครับ
ผลิตรายการโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ร่วมประสานงานการผลิตรายการโดย สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย
ท่านสามารถติดตามรับชมย้อนหลัง รายการ CHECK IN MUSEUM THAILAND
บนแพลตฟอร์ม YouTube ได้ที่
https://www.youtube.com/@checkinmuseumthailand
โปรดติดตามข่าวสารและช่องทางติดต่อรายการ Chack In Museum Thailand ได้ที่
Fackbook Fanpage : Chack In Museum Thailand https://www.facebook.com/profile.php?id=61550695664225...
TikTok Channel : checkinmuseumthai หรือ https://www.tiktok.com/@checkinmuseumthai?_t=8gFNzGjWQCe

รายการ CHECK IN MUSEUM THAILAND ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.05 น. ทางช่อง NBT 2HD

EP1 เมืองแห่งการเรียนรู้ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

EP2 จันทบุรี นครอัญมณีแห่งการเรียนรู้

EP.3 สุพรรณบุรี ค้นชาติพันธุ์ เรียนรู้วิถีชาวนา

EP.4 ลำปาง เมืองรถม้าลือลั่น ชมเครืองปั้น ถ่านหินลือเลือง

EP.5 ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า เรียนรู้วิถีถิ่น

EP.6 สงขลา นครสองทะเล เมืองตักศิลาแดนใต้

EP.7 อุดรธานี เมืองแห่งการเรียนรู้ธรรมะในดินแดนอารยะธรรมห้าพันปี

EP.8 ภูเก็ต เมืองไข่มุกอันดามัน สรรค์สร้างการเรียนรู้

EP.9 ลำพูน นครหัตถศิลป์ ถิ่นเรียนรู้เมืองยั่งยืน

EP.10 นครราชสีมา เมืองโคราชเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกล้านปี

EP.11 กรุงเทพมหานคร มหานครแห่งโลกการเรียนรู้

EP.12 จังหวัดนครปฐม : ปฐมนครแห่งการเรียนรู้