Select Page

🙋ประชาสัมพันธ์ การอบรม🙋 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร คิดส์(KIDS) จะคิด คิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร คิดส์(KIDS) จะคิด คิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
สนใจสมัครผ่าน QR-CODE หรือLink: https://forms.gle/owL45WKPEq5aHaSV7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รายละเอียดหลักสูตรการเรียน ได้ที่ คุณงามตา โทร.081-4082590
การลงทะเบียน ได้ที่ บุศราพร โทร.089-9114795