Select Page
📢ขอเชิญชวนพ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก คุณครู ผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 4 มิติศาสตร์สุขภาพแผนจีน การดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัวบนฐานธรรมชาติ
มิติที่ 1 “หย่างเซิง : องค์รวมแห่งชีวิตและสุขภาพ”
มิติที่ 2 “สร้างสมดุลลมปราณ: สุขภาพดีด้วยชี่กง”
มิติที่ 3 “ดูแลสมดุลหยิน-หยาง ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 3 วัย”
มิติที่ 4 “สมดุลแห่งธรรมชาติ: ประจำเดือนกับสุขภาพสตรี"
📍 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจศาสตร์การแพทย์แผนจีนในมิติของการดูแลสุขภาพเด็ก สุขภาพสตรี และสุขภาพองค์รวมบนฐานธรรมชาติ
และสามารถนำองค์ความรู้บนหลักการของศาสตร์การแพทย์แผนจีนไปใช้เพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน เด็กวัยรุ่น และบุคคลในครอบครัวได้
เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Moodle ไม่มีค่าใช้จ่าย :
รอบที่ 1 รับสมัครและเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565
รอบที่ 2 รับสมัครและเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566
.
ต้องเป็นสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวก่อนนะ ^^
สมัครผ่าน QR code
📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 441 0602 –10 ต่อ 1417 ,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)