โครงการพี่อุ่นใจร่วมกับชุมชนสร้างทักษะป้องกันไม่ให้น้องจมน้ำ