Select Page

โครงการ iSafe Family โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมสนุกในกิจกรรม “iSafe Family Game มือใหม่หัดแคสต์” เพื่อแคสต์เกม iSafe Family Game ต้นแบบเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว แล้วส่งคลิปการแคสต์เกมมาร่วมสนุกกับโครงการ

 

รายละเอียดการประกวด

แคสต์เกม iSafe Family เกมใดก็ได้อย่างน้อย 1 เกม ให้ดูสนุก ได้สาระความรู้ เป็นสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ตามสไตล์ของคุณ ร่วมกับบุคคลในครอบครัว อาทิ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือญาติใกล้ชิดก็ได้ อย่างน้อย 1 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัครและรางวัล

เปิดรับสมัคร 2 รุ่น ได้แก่

 • รุ่นอายุ 6-9 ปี ลุ้นรับรางวัลนักแคสต์ iSafe สร้างสรรค์ รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รุ่นอายุ 10-14 ปี ลุ้นรับรางวัลนักแคสต์ iSafe สร้างสรรค์ รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 

การส่งผลงาน

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครทาง https://forms.gle/RQKZLUfbQmGCUBBf6
 2. ให้อัพโหลดผลงาน พร้อมคำอธิบายคลิป (ขอเป็นไฟล์ word) ผ่าน Google Drive แล้วส่ง link ผลงานพร้อมชื่อคลิป ชื่อผู้ส่งผลงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ isafeyoungcast@gmail.com

เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน

 • แนวคิดเนื้อหาและการนำเสนอ (50 คะแนน)

- การนำเสนอมีความแปลกใหม่

- การเรียบเรียงและการสื่อสารเนื้อหาในวิดีโอ

- การใช้ภาษาไม่ใช้คำหยาบคาย ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือเกี่ยวข้องกับเพศและความรุนแรง

- การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว

- การบอกเล่าความรู้สึก ความประทับใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกม iSafe Family Game

 

 • เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อ (25 คะแนน)

- ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง

- เทคนิคการตัดต่อ

 

 • ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)

- การนำเสนอสร้างความน่าสนใจตั้งแต่เปิดดูครั้งแรก

- ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอโดยรวม

- การใช้เทคนิคในการตัดต่อ การใช้เสียง Sound Effect ประกอบคลิป


กติกาและเงื่อนไข

 • คลิปผลงานการประกวดแคสต์เกม iSafe Family Game ความยาวไม่เกิน 10 นาที
 • คลิปผลงานการประกวดแคสต์เกม iSafe Family Game ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280x720) เป็นไฟล์.mp4
 • คลิปผลงานต้องไม่เผยแพร่เป็นสาธารณะก่อนการประกาศผลการคัดเลือก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ เพจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • กองทุนสื่อฯ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

* ข้อควรระวังในการสร้างสรรค์ผลงาน

 • การนำภาพ หรือคลิปของบุคคลอื่น ที่ไม่ได้ถ่ายทำขึ้นเอง รวมถึงการวาด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงตัวการ์ตูน ลายเส้น หรือผลงานที่มีลิขสิทธิ์ จะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ และคณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • กรณีตรวจพบผลงานที่ติดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจากเป็น ภาพ คลิปวิดีโอ เสียง กราฟิก คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงาน ไม่คัดเลือกผลงานดังกล่าว
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

 

ประกาศผลผู้โชคดีในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ทางเว็บไซต์ www.isafe-family.com