Select Page

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงาน เตรียมจัดกิจกรรมกิจกรรม ค่ายเล่นรอบเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว KID ฉลาดรู้ สู้ภัยรอบตัว” ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 เพื่อให้เด็กมีทักษะในการป้องกันตัวเองจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว อทิ เช่น ภัยจากคนแปลกหน้า การช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในรถจมน้ำ  การป้องกันภัยจากโรคระบาด ฯลฯ

และในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 คุณงามตา  รอดสนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการเครือข่าย พร้อมด้วยคณะกรรมการ  เป็นประธานในการสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการนักศึกษาจิตอาสาเพื่อการพัฒนาเด็ก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเล่นรอบเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว KID ฉลาดรู้ สู้ภัยรอบตัว” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ จะได้รับประสบการณ์ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ ห้องยุทธศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งบุตร หลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเล่นรอบเมืองสร้างพลังการเรียนรู้ “KID ฉลาดรู้สู้ภัยรอบตัว” ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณมาริสา นิ่มกุล โทร 0823217721 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) คุณศุภรดา เกษร (ออน) โทร 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)