Select Page

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล (ภาคพิเศษ)


April 17, 2020

คุณรชฏ มงคล (พีท)

 

 

สิ่งที่ได้มากกว่าใบปริญญา คือความรักความอบอุ่นจากเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์
รวมถึงพี่ๆ ฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการที่คอยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ดีๆ จากศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ มาฝากกันค่ะ

        เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจและกำลังตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อในระดับ “ปริญญาโท”
ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์

 

 

 

คุณรชฏ มงคล (พีท) ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2
คุณพีทจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และจบการศึกษาในระดับปริญญาโท
จาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ)

 

 

 

อยากให้คุณพีทช่วยเล่าความรู้สึกหรือความประทับใจตลอดระยะเวลาที่เรียนในรั้วสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างไรบ้าง

คุณพีทเล่าว่า “อาจารย์ที่นี่น่ารักครับ ดูแลเอาใส่ใจนักศึกษาดีมาก เจอหน้าทักทาย ยิ้มแย้มให้กัน ให้คำแนะนำด้านการศึกษาดีมากๆ ในส่วนของเพื่อนๆก็เข้ากันได้เป็นอย่างดี คือภาคพิเศษรุ่นผมมีจำนวนค่อนข้างเยอะกว่ารุ่นอื่นๆ เรียนจบมาสาขาใกล้เคียงกัน แล้วก็อายุส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน ตัวผมก็เป็นทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทุกคนสนิทสนมกันในเวลาอันรวดเร็ว แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านของการเรียน ส่วนตัวหลักสูตรผมมองว่าค่อนข้างเป็นมิตรกับนักศึกษา คือไม่จำเป็นต้องเรียนจบมาในสาขาที่ใกล้เคียงกับพัฒนาการมนุษย์ก็สามารถเรียนได้ ไม่ยากจนเกินไป ทั้งยังมีการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้อีกด้วย”

 

 

ทำไมคุณพีทถึงเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

“สาเหตุที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้เพราะว่าที่บ้านสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอยู่แล้ว และด้วยความที่ผมได้งานราชการแล้ว ก็เลยต้องหาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์และมีเนื้อหาสอดคล้องไปกับตอนปริญญาตรี ที่ผมจบมาด้วย ซึ่งส่วนตัวผมชอบในเนื้อหาของจิตวิทยาพัฒนาการ ก็เลยคิดว่าหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ ภาคพิเศษ น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับเราที่สุด” คุณพีท กล่าว

 

 

ขณะเรียนทำงานไปด้วยไหม

“ผมเรียนไปพร้อมๆกับทำงาน ผมทำงานมาได้ประมาณ 6 เดือนหลังจากนั้นก็มาศึกษาต่อ”

 

 

คุณพีทคิดว่าวิชาที่เรียนวิชาไหนนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด และชอบวิชาไหนที่สุด

ผมชอบวิชาสถิติมากที่สุดครับ ส่วนตัวผมทำได้ดีในวิชานี้ และผมชอบเล่นกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบอะไรบางอย่างมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสำหรับผม ส่วน วิชาการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เป็นวิชาที่ผมได้ประโยชน์มากที่สุดครับ ต้องบอกว่าผมได้เรียนและต่อยอดความรู้จนกระทั่งผมได้หัวข้อวิจัยมาจากตอนที่เรียนวิชานี้ และหลักการของ KM ก็ใช้ได้ในการทำงานและองค์ความรู้ต่างๆได้อีกหลายเรื่องด้วย

 

 

ในฐานะศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ สิ่งที่ได้มากกว่าใบปริญญาบัตร คืออะไร

คุณพีทบอกว่า “สิ่งที่ได้มากกว่าปริญญา คือ (1) ความรักความอบอุ่นจากเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ รวมถึงพี่ๆฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการที่ค่อยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล  (2) ความรู้ด้านวิชาการและกระบวนการทำวิจัยรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเรามีความตั้งใจว่าตอนทำงานวิจัยเราจะทำงานวิจัยในลักษณะที่เราไม่เคยทำมาก่อน และไม่สามารถทำด้วยตนเองได้ถ้าไม่มีอาจารย์คอยช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำ สุดท้ายเราก็ได้ทำในอย่างที่เราตั้งใจจริงๆ            และ (3) ความรู้สึกภูมิใจจากการได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถในตัวเรา โดยอาจารย์ให้การชื่นชมงานวิจัยเราเพราะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับสถาบันฯ ไม่เคยมีนักศึกษาคนไหนทำในลักษณะนี้มาก่อน และ อาจารย์ก็สนับสนุนให้เพื่อนในรุ่น รุ่นน้อง และรุ่นต่อๆ มา รวมไปถึงนักศึกษาในอีกสาขาวิชา (จิตวิทยาฯ) ให้ทำงานวิจัยในลักษณะเดียวกันกับเรา และก็มีคนสนใจทำงานวิจัยในลักษณะเดียวกันกับเรา 2-3 คน ซึ่งเรารู้สึกภูมิใจในสิ่งนี้มากที่งานวิจัยของเราได้รับการยอมรับจาก อาจารย์และมีรุ่นน้องที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าโทรมาถามถึงวิธีทำวิจัย เพราะสนใจที่จะทำงานวิจัยแบบเดียวกับเรา นอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากสถาบันฯ ส่ง นักศึกษามาฝึกปฏิบัติงาน กับเรา 2 รุ่นแล้ว”

 

 

จากมุมมองของศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ คุณพีทช่วยเล่าถึงเอกลักษณ์ของการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ให้ฟังได้ไหม

คุณพีทเล่าว่า “การเรียนการสอนของที่นี่เนื้อหาวิชาไม่หนักจนเกินไป คนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ การเรียนการสอน อาจารย์จะไม่เน้นนำเสนอเนื้อหาแต่จะเน้นการนำเสนอประเด็นและให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่วนตัวคิดว่าใครก็ตามที่มีเป้าหมายด้านการศึกษาจะยิ่งไปได้ดีกับหลักสูตรนี้

 

 

หลังจากที่เรียนจบแล้ว คุณพีทมีโอกาสได้นำความรู้ไปพัฒนางานหรือต่อยอดบ้างไหม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยไหม

“หลังจากที่เรียนจบแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาสาขาพัฒนาการมนุษย์ มา 2 รุ่น ซึ่งก็ได้ใช้ความรู้ที่ได้และประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมาช่วยน้องๆ ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุ ตลอดจนช่วยน้องๆ ค้นหาหัวข้อวิจัยและแนะนำแนวทางในการทำวิจัย นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เขียนบทความเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้กับหน่วยงานที่สังกัดอยู่ (แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้รับโอกาสไปตีพิมพ์ในสื่อไหนบ้างหรือเปล่า)” คุณพีท กล่าว

 

สุดท้ายนี้ ถ้ามีคนที่สนใจอยากเข้ามาเรียนและกำลังตัดสินใจจะสมัครเข้าเรียน ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ แต่ยังมีความกลัว หรือไม่แน่ใจในอะไรหลายๆ อย่าง ในสถานะศิษย์เก่า อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้าง

“สำหรับน้องที่กำลังศึกษาอยู่อยากให้ใช้ช่วงเวลาในการศึกษานี้พัฒนาตนเองให้มากที่สุด เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่เคยรู้มาก่อน ทำในสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำมาก่อน หาประสบการณ์ด้านการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องแยกความรู้สึกในส่วนของ ความสนใจ ออกไป แล้วเปิดใจลองเรียนรู้สิ่งใหม่ดู อย่ากลัว ขอให้มองว่าวันนี้เรามีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมให้ข้อมูล มีเพื่อนๆ ที่พร้อมให้กำลังใจและให้การสนับสนุน และนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนคนที่สนใจหรือกำลังตัดสินใจศึกษาต่ออยากแนะนำว่า คุณไม่จำเป็นต้องรีบตัดสินใจ ค่อยๆหาประสบการณ์และความสนใจไป จะช่วยให้การเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการศึกษาในระดับปริญญาโท จะต้องพึ่งพาศักยภาพในตนเองค่อนข้างมาก ต้องเป็นฝ่ายคิดเองและนำเสนออยู่บ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นพื้นฐานความรู้และการวิจัยจะช่วยคุณได้มาก สุดท้ายสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งคือ การกำกับตนเอง นำพาตนเองให้ไปสู่เป้าหมาย เพราะเส้นทางการศึกษาของปริญญาโท ไม่ได้ถูกกำกับว่าต้องเดินเส้นทางไหน หลายครั้งคุณอาจต้องใช้เวลาและรวบรวมกำลังใจเพื่อนำตนเองเข้าสู่เส้นทางอีกครั้ง” คุณพีท กล่าวทิ้งท้าย

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์

(ภาคปกติและภาคพิเศษ)

งานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยี โทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1509

หรือสมัครออนไลน์ด้วยตนเองที่ www.grad.mahidol.ac.th