Select Page

ขอเชิญครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก และผู้สนใจ เข้าร่วม
งานประชุมวิชาการ ประเด็นเด็กปฐมวัย
ครั้งที่ 2/2564 ในหัวข้อ เด็กครู ความสุขของการเริ่มต้นใหม่
.
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 64
เวลา 09.00-13.00 น.
.
ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เพียง Scan QR-Code ลงทะเบียน
หรือสมัครผ่าน : http://bit.ly/36mG4R7