Select Page

ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ขอรำลึกถึง
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล