Select Page

ขอเชิญ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นำบุตร หลานเข้าร่วมกิจกรรม
“เล่น STEAM ACTIVITY กับ ธรรมชาติสร้าง EF”
ณ สนามเด็กเล่นดรุณวัฒนาลัย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 67
รอบที่ 2 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 67
.
SCAN QR CODE เพื่อสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
085-8307155(ในวันและเวลาราชการ)