Select Page

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รุ่น 4
🏢🏫สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
📢ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม
🎯 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รุ่น 4
……………………………………..
🎯 รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สนใจสมัครผ่าน QR-CODE
หรือLink: https://forms.gle/156UqMpcxXe8ZtED7
……………………………………..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเมธีณัฐ รัตนกุล โทร 024410601-10 ต่อ 1407 มือถือ 0918720391 (ในวันและเวลาราชการ)