Select Page

🏫สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
🏢ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
🏢และ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED Consultant-STEM
📢ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม
🎯ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21
……………………………………..
🎯รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
……………………………………..
🌟ได้รับเบี้ยเลี้ยงในระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ
📢🙋🏻‍♂🌟มีทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและผ่านคุณสมบัติในการพิจารณา
สนใจสมัครผ่าน QR-CODE
หรือLink: https://qrgo.page.link/Er1FP
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://cf.mahidol.ac.th/th
……………………………………..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🌟คุณเมธีณัฐ รัตนกุล 0918720391