Select Page

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง เสวนาหอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี ครั้งที่ 5/2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น.

 

หัวข้อ “บทบาทของหมอนิตยากับการพัฒนาเด็กที่จังหวัดเชียงใหม่”

วิทยากรโดย : นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร

 

ดำเนินรายการโดย : คุณชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า นักวิชาการศึกษา

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รับชมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94253763399?pwd=UklYbTdXTTZYSXlOTDZ6RXhkeEt2dz09

 

Meeting ID: 942 5376 3399

Passcode: 240665