Select Page


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง
เสวนาหอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี ครั้งที่ 4/2564

หัวข้อ “การทำงานกับหมอนิตยา ช่วงยุคบุกเบิกสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว”

วิทยากรโดย
อ.ดร.นุชนาฎ รักษี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

อ.ดร.ธีรตา ขำนอง
อาจารย์

คุณอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
นักจิตวิทยา

คุณวรรณอนงค์ พิพัฒอารยกุล
นักวิชาการสารสนเทศ

ดำเนินรายการโดย
คุณชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า
เลขาธิการสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

รับชมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92956946076?pwd=NmNBSk9OcDYzQW1aRjBIWThyTnpGZz09
Meeting ID: 929 5694 6076
Passcode: 771150

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.