Select Page

ขอเชิญผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 5/2564
เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ”
วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-13.00น. (ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom application)

ลงทะเบียนได้โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือคลิ๊กที่ลิ้งก์นี้ได้เลยค่ะ

https://qrgo.page.link/w1sRz