Select Page

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี โทสาขาคุรุศาสตร์ ครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์
ในหัวข้อ “TEACHER สู่ RESEARCHER ด้วยวิจัยชั้นเรียนหน้าเดียวในเด็กปฐมวัย”
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ลงทะเบียนทางลิงค์นี้ https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/321
สอบถามเพิ่มเติม คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "เครือข่ายบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเด็ก" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/V1GQJftMu1HTdPTvxrlJ1sw68r6SZUgDkFsuFA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

51 views