Select Page

ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนไทย เข้าเรียนหลักสูตรเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ขั้น 3 และร่วมกิจกรรม “เยาวชนไทยกู้ภัย เสริมความรู้เรื่องวัคซีนให้สูงวัยปลอดภัยจากโควิด”

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสแกน QR Code หรือกรอกข้อมูลที่ลิ้งก์นี้
https://qrgo.page.link/9RkXE

หมายเหตุ : เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว รอจนท.ส่งอีเมลแจ้งรหัสการเข้าเรียนทางอีเมลในภายหลัง

หลังเรียนจบหลักสูตรมีใบประกาศนียบัตร(ออนไลน์)ให้ด้วยนะ