Select Page

ขอเชิญคุณครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย EP.6 หัวข้อ “การจัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน/ การป้องกันและการเผชิญเหตุ Active Shooter / ภัยพิบัติตามความเสี่ยงในพื้นที่ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.8)” นะคะ

เชิญลงทะเบียน!! โดยเข้าระบบด้วยตัวเอง และทำตามขั้นตอนนี้นะคะ

**สมัครสมาชิก** ครั้งเดียว.....
⏭️ให้เข้าสู่ระบบที่ลิ้งก์นี้
https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/266

**((ก่อนการอบรม))**

Log in เข้าระบบ
username : คืออีเมล (ของท่าน)
Password : คือเบอร์โทร (หรือรหัสผ่านที่ท่านได้ทำการแก้ไข) *ถ้าเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้ว จะใช้เบอร์โทรที่สมัครตอนแรกเข้าระบบไม่ได้นะคะ

*((ลงทะเบียน))**

กดที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือ(ในมือถือ) หรือ เลือกชื่อตนเอง(ในคอม) / ลงทะเบียนหลักสูตรที่ต้องการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กพิเศษ" /กดสนใจหลักสูตรคลิ๊ก/ กดยอมรับ PDPA/ กดลงทะเบียน

โปรดลงทะเบียนก่อน 24 มีนาคม 2567 นะคะ