Select Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการ ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 11/2564
เรื่องหนังสือและการอ่าน พื้นฐานของการพัฒนาเด็ก ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-13.00น. (ผ่าน zoom application)

ลงทะเบียนได้โดยสแกน QR Code ที่โปสเตอร์หรือคลิ๊กที่ลิ้งก์นี้
https://forms.gle/pBJHZkL3NbtYgegq6
(ระบบลงทะเบียนปิดวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00น.)