Select Page


ขอเชิญครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง นักวิชาการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย(ออนไลน์) ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง”พัฒนาสมอง สร้างเสริมพัฒนาการด้วยสื่อสร้างสรรค์ ที่สร้างเอง”
ในวันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-13.00น. (ผ่าน zoom application )

สามารถสมัครได้โดยสแกน QR Code ที่โปสเตอร์หรือเข้าลิ้งค์นี้ https://qrgo.page.link/d4PdM

ปล.อย่าลืมอ่านวิธีการสมัครในโปสเตอร์ด้วยนะคะ (การสมัครจะไม่มีอีเมลตอบกลับ หากสมัครแล้วให้รอรับรหัสเข้าร่วมประชุมทางอีเมล ในวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคมได้เลยค่ะ)

แล้วพบกันนะคะ😊